ผมคือ..

บุคคลหนึ่งที่รักการสร้างสรรค์ศิลปะและถ่ายทอดในรูปแบบภาพถ่ายวิจิตรศิลป์ ที่มีความเป็นนามธรรม เริ่มต้นจากการบันทึกภาพของสิ่งที่พบเห็นตามท้องถนน ต่อด้วยการผสมสนานกระบวนการและเทคนิค ที่มีทั้งแอนะล็อกและดิจิทัล ก่อให้เกิดสุนทรียภาพแห่งการทดลอง ที่มีสีสันและความงาม โดยเพียงเพื่อต้องการกระตุ้นอารมณ์ด้วยสีสันและลวดลาย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวความเป็นอยู่และสุขภาพจิตเข้าด้วยกัน


กว่าจะมาถึงในวันนี้กับประสบการณ์ #CameraAsBrush | บทสัมภาษณ์ 

ติดต่อ

BRYCE ART Space | ห้อง 317 ชั้น 3 River City Bangkok
 +66(0) 878 235010 | bryce@bryce-art.com

ติดตาม

Subscribe | Download CV
Instagram | Meta | Twitter
Saatchi Art  Art Rabbit
นิทรรศการ

Artmosphere | 2022 | Thailand
Lux-e-Trance | 2022 | Spain
Chroma | 2022 | Thailand
Saving Face | 2021 | Thailand
PARAISO | 2021 | Italy & Spain
SELFPRESSION | 2021 | Thailand 
VAA International Art Exhibition | 2021 | UK & Online
Crossing Boundaries | 2021 | Thailand (Mango Art Festival)
Looking Back | 2020 | Thailand
Mexico-Thailand Printmaking | 2019 | Thailand
The Colours of Emotion | 2019 | Thailand
Living Spectrum - A Photographic Exhibition | 2019 | Thailand
Street Shooting Around the World | 2017 | USA
StreetFoto San Fran Festival | 2016 | USA
Thailand Street Photography | 2013 | Thailand
Bangkok Now! | 2013 | Thailand
Art & About: Sydney Life | 2012 | Australia


รางวัล

Finalist The Miami Street Photography Festival 2020
Honourable Mentioned IPA STREET & Travel 2020
Honourable Mentioned LifeFramer STREET LIFE 2020  
Finalist Street Shooting Around the World 2017
Finalist StreetFoto San Fran Festival 2016
People’s Choice “We Look Great” Art & About 2012
 

BRYCE | ไบรซ์ วัฒนโสภณวงศ์

The Visual Art Photography Hub of BRYCE Watanasoponwong
Website via Visura

BRYCE | ไบรซ์ วัฒนโสภณวงศ์ is integrated to:
Visura site builder, a tool to grow your photography business
Visura's network for visual storytellers and journalists
A photography & film archive by Visura
Photography grants, open calls, and contests
A newsfeed for visual storytellers