บทสัมภาษณ์
Contemporary Art Curator Magazine, เผยแพร่เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Upphotographers.com, เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ค้นหาแรงบันดาลใจในช่วงวิกฤต (Finding inspiration in difficult times), Visual Artist Association, เผยแพร่เมื่อวันที่ ๖ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
Meet the Others: Bryce Watanasoponwong, Saatchi Art, เผยแพร่เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
The Darling Art of Street Photography, ABC TV’s The Mix (@abctv @themixabc), ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
From Bangkok to Trenton, Missouri Photo Workshop 65 (mpw65), เผยแพร่ออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
งานตีพิมพ์
Photo exhibit examines Thai culture's conservative nature บน Bangkok Post เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
Art Doc Photography Magazine เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The Eye of Photography เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Virtues of everyday life บน DomTotal Magazine เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Mind-bending photographs by Bryce Watanasoponwong make us question reality บน  Creativeboom.com เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
BROAD เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
SEEN magazine ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
Eyeshot Street Photography เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
Edge of Humanity เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
Life Framer ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓


กว่าจะมาถึงวันนี้     |    กับประสบการณ์ #CameraAsBrush     |    ติดต่อสื่อสาร

BRYCE | ไบรซ์ วัฒนโสภณวงศ์

The Visual Art Photography Hub of BRYCE Watanasoponwong
Website via Visura

BRYCE | ไบรซ์ วัฒนโสภณวงศ์ is integrated to:
Visura site builder, a tool to grow your photography business
Visura's network for visual storytellers and journalists
A photography & film archive by Visura
Photography grants, open calls, and contests
A newsfeed for visual storytellers